Coğrafya Özel Ders
İçin Buradasınız!

Seçkin coğrafya öğretmenleri arasından sizin için belirlenmiş en uygun öğretmenlerle ve çalışma modelleriyle hemen özel ders alın!
Classest - Bir Dersten Fazlası
 • 1.600+ Öğretmen
 • 1M+ Saat Ders
 • 10b+ Öğrenci
 • %98 Başarı
İŞ ORTAKLARIMIZ VE REFERANSLARIMIZ En değerli kuruluşlarla birlikte mutlu yarınlar için el ele veriyoruz.
 • Seçkin öğretmen topluluğu
 • Doğru öğretmenle eşleştirme
 • Kişisel eğitim modeli tasarımı
Seçkin coğrafya öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz.
SİZE ÖZEL DERSLER Seçkin coğrafya öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz. Burada Türkiye’nin en seçkin coğrafya öğretmenlerini bir arada bulabilirsiniz. Ve her branş için bu öğretmen topluluğundan akademik ve pedagojik yönden size en uygun öğretmenleri belirleyip yine size özel eğitim metodlarını uyguluyoruz.
SİZİ ARAYABİLİRİZ Numaranızı bırakabilirsiniz.
Size aşağıdaki kurumsal iletişim hattımızdan ulaşacağız:
+90 (850) 255 20 80
KONUMUZ

Coğrafya Özel Ders

Coğrafya dersi, yeryüzünü, üzerinde yaşayan canlıları ve doğal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafya, dünyanın fiziksel özelliklerini, iklim ve hava olaylarını, bitki ve hayvan dağılımını, su kaynaklarını ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini araştırır. Coğrafya dersleri, öğrencilerin doğa ile insan arasındaki ilişkileri anlamalarını ve çevresel sorunlara yönelik bilinç kazanmalarını sağlar. 


Coğrafya, fiziksel coğrafya ve beşeri coğrafya olmak üzere iki ana alt dalda incelenir. Fiziksel coğrafya, yer şekilleri, iklimler, bitki örtüleri ve su kaynakları gibi doğal unsurları ele alırken, beşeri coğrafya insan yerleşimleri, nüfus dağılımı, ekonomik faaliyetler ve kültürel özellikler üzerinde durur.


Neden Coğrafya Dersi Verilir?

Coğrafya dersi, öğrencilere dünyayı daha iyi anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak amacıyla verilir. Bu ders, öğrencilerin doğal ve beşeri olayları analiz etmelerini ve bu olayların birbirleriyle olan ilişkilerini kavramalarını sağlar. Coğrafya eğitimi, öğrencilerin çevre bilinci geliştirmelerine ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemelerine yardımcı olur. Ayrıca, coğrafya dersleri, küresel sorunları (iklim değişikliği, doğal afetler, çevresel kirlilik vb.) anlamada ve bu sorunlara çözüm üretmede önemli bir rol oynar. 


Coğrafya bilgisi, öğrencilerin farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanımalarına, dünya üzerinde farklı bölgelerde yaşanan olayları ve gelişmeleri daha iyi değerlendirmelerine olanak tanır.


Okullarda Verilen Coğrafya Konuları

Coğrafya dersleri, öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine göre değişen konuları kapsar.


İlkokul: İlkokul seviyesinde coğrafya eğitimi, temel kavramları ve öğrencilerin çevrelerini tanımalarını hedefler. Öğrencilere yeryüzü şekilleri, yönler, harita okuma becerileri ve yerel çevre bilgisi gibi konular öğretilir. Ayrıca, öğrenciler doğa olayları (deprem, sel, volkanik patlama) ve bu olayların etkileri hakkında bilgi edinirler.


Ortaokul: Ortaokulda coğrafya dersleri daha detaylı ve kapsamlı hale gelir. Öğrencilere, dünya haritası üzerinde ülkeler, kıtalar ve okyanuslar tanıtılır. Fiziksel coğrafya konuları olarak yer şekilleri, iklim tipleri, bitki örtüleri ve su kaynakları işlenir. Beşeri coğrafya konuları arasında ise nüfus dağılımı, göçler, şehirleşme ve ekonomik faaliyetler bulunur. Ayrıca, çevre sorunları ve doğal afetlerin etkileri hakkında daha derinlemesine bilgiler verilir.


Lise: Lise düzeyinde coğrafya dersleri, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik daha karmaşık konuları kapsar. Öğrencilere, dünya genelindeki iklim tipleri, biyomlar, ekosistemler ve doğal kaynakların dağılımı öğretilir. Beşeri coğrafya konuları olarak ise ekonomik coğrafya, tarım, sanayi, hizmet sektörleri ve küresel ticaret işlenir. Ayrıca, öğrenciler jeopolitik, küresel ısınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi güncel konuları da öğrenirler.


Coğrafya Dersi İçin Özel Ders Almanın Faydaları

Coğrafya dersinde verilen bilgilere merakı olanların yanında öğrencilerin arasında bu derste sıkıldığını ifade eden ve geçmiş konuları aklında tutamayarak toparlamakta zorlandığını ifade eden öğrenciler vardır. Özellikle kırsal bölgelere, farklı bölgelere, hatta ülkelere seyahat eden öğrencilerin çevrelerini gözlemlemelerini ve derslerindeki bilgilerle karşılaştırmalarını tavsiye ediyoruz. Coğrafya dersi için özel ders almak özellikle sınavlara hazırlık aşamasında önemli bir avantaj sağlamaktadır. 


1) Öğrencinin Coğrafya Dersindeki Eksiklerini Giderir

Özel dersler, öğrencinin coğrafya dersinde anlamadığı veya eksik kaldığı konuları tekrar gözden geçirmesine olanak tanır. Birebir eğitimler sayesinde coğrafya öğretmeni, öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun bir yaklaşım sergileyerek, onun anlamadığı konuları daha detaylı ve anlaşılır bir şekilde anlatabilir. Bu, öğrencinin ders başarısını artırır ve özgüvenini geliştirir.


2) Öğrencinin Coğrafya Dersi İçin Mantık ve Yorumlama Kabiliyetini Geliştirir

Coğrafya, doğadaki olaylar ve süreçler arasındaki ilişkileri anlamayı gerektiren bir derstir. Özel ders coğrafya için verildiğinde, öğrencinin analitik düşünme ve yorum yapma becerilerini daha pratik ve hızlı biçimde geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenci, doğal olaylar arasındaki bağlantıları kurarak ve bu bağlantıları yorumlayarak daha derinlemesine bir anlayış kazanır. Bu da öğrencinin eleştirel düşünme yeteneğini artırır ve derslerde daha başarılı olmasını sağlar.


3) Öğrencinin Yeni Konularla Karşılaştığında Öğrenme Hızını Artırır

Coğrafya özel dersleri, öğrencinin yeni konuları daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmesine yardımcı olur. Öğretmen, öğrenciye uygun hızda ve seviyede ders anlatarak, onun öğrenme sürecini optimize eder. Bu sayede öğrenci, yeni konularla karşılaştığında daha hızlı adapte olabilir ve ders başarısını sürdürebilir. Ayrıca, özel dersler, öğrencinin motive olmasını ve derslere olan ilgisinin artmasını sağlar.


Coğrafya Özel Dersi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok derste olduğu gibi coğrafya için de özel derslerin güncel müfredat kapsamında ve öğrenciye uygun biçimde eğitim desteği verecek uzman eğitimlerden alınması önemlidir.


1) Öğrenci İçin Doğru Coğrafya Öğretmeni Belirleme

Öğrenci için doğru coğrafya öğretmenini seçmek, özel dersin verimliliği açısından çok önemlidir. İyi bir coğrafya öğretmeni, öğrencinin ihtiyaçlarına ve öğrenme stiline uygun öğretim yöntemleri kullanarak, onun başarılarını artırabilir. Öğretmenin deneyimi, uzmanlık alanı ve referansları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğretmenin öğrenci ile iyi bir iletişim kurabilmesi ve öğrenciye dersleri sevdirebilmesi de önemlidir.


Öğretmenin, uzman olduğu alandaki akademik deneyimleri, iş ahlakı, yeni öğretim metotlarına hakimiyeti, anlatım biçiminin öğrenciye uyum sağlaması çok önemlidir. Bu yüzden öğretmen seçerken sadece öğrenci ve sizin istekleriniz dışında mutlaka objektif kararlar alınmalıdır. Sözü gelmişken Classest'ta her öğrenci için akademik ve pedagojik yönden en doğru öğretmenlerle eşleştirme yapıldığını söyleyelim.


2) Öğrenciye Özel Sınava Hazırlık Stratejisi

Coğrafya özel dersleri, öğrencinin sınavlara daha etkili bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olabilir. Öğretmen, öğrenciye özel bir sınav hazırlık stratejisi geliştirerek, onun eksik olduğu konulara odaklanmasını ve sınav stresini azaltmasını sağlar. Bu strateji, öğrencinin sınav performansını artırır ve özgüvenini geliştirir. Öğrenci, sınavlarda daha başarılı olabilmek için özel derslerde öğrendiği teknikleri ve bilgileri kullanabilir.


Özellikle LGS ve YKS müfredatında yer alan yeni nesil sorular için buna çok fazla ihtiyaç vardır. Bunların yanında hangi kaynakların öğrencinin başarıya ulaşması için uygun olacağı hangilerinin uygun olmayacağı belirlenmelidir. Bu hassas stratejide Classest'ın alanlarında deneyimli ve binlerce Classest öğrencisinin başarısında katkısı olan öğretmenlerinden destek almanızı tavsiye ediyoruz.


3) Her Öğrencide Kişiye Özel Ders Çalışma Planı

Özel coğrafya dersleri, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun ders çalışma planları hazırlama imkanı sunar. Öğrenci, öğretmeni ile birlikte kendisine en uygun çalışma programını belirleyebilir. Bu plan, öğrencinin öğrenme hızına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve onun derslerde daha başarılı olmasını sağlar. Kişiye özel ders çalışma planı, öğrencinin motivasyonunu artırır ve onun derslere olan ilgisini sürekli kılar. Uzman desteği sadece plan oluşturmakla sınırlı olmamalıdır. Classest öğretmenleri, eğitim koçluğu alanında yeterlilikleri akredite edilmiş uzmanlardır, her öğrenciye özel bir plan hazırlar ve düzenli ilerleme takibi yaparlar. 


Classest'tan Coğrafya Özel Dersi Almanın Avantajları

Classest olarak coğrafya özel dersi için öğrencilerimize nitelikli bir eğitim programı hazırlıyoruz. Bu kapsamda her öğrencimiz için şu faydaları sağlıyoruz:


1) Uzman ve Deneyimli Öğretmen Topluluğu

Classest, uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu ile öğrencilere yüksek kaliteli eğitim hizmeti sunar. Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun ders planları hazırlayarak, onların başarılarını artırır. Classest'ta görev yapan öğretmenler, alanlarında uzman ve tecrübeli kişilerdir, bu da öğrencilerin en iyi eğitimi almalarını sağlar.


2) Kişiye Özel Ders Planı İmkanı

Classest, her öğrenciye özel ders planları hazırlayarak, onların bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Bu sayede öğrenciler, kendi hızlarına ve öğrenme stillerine uygun bir eğitim alırlar. Kişiye özel ders planları, öğrencinin eksik olduğu konuları daha iyi anlamasını ve ders başarısını artırmasını sağlar.


3) Güvenilir Bir Platform

Classest, Türkiye'nin öncü kuruluşları ve halka malolmuş duayen eğitim uzmanları tarafından onaylanmış bir özel ders platformudur. Özel ders veren öğretmenlerinin deneyimi ve uzmanlığı, öğrencilerin başarılı olmalarına yardımcı olur. Ayrıca, Classest, öğrenci ve velilere sunduğu şeffaf ve güvenilir hizmetlerle eğitimde güvenilir bir platform olarak öne çıkar.


4) Prestijli Eğitim Ortamı

Classest, seçici kabul sürecinden geçen deneyimli ve alanlarında uzman eğitimcilerle ve modern teknolojilerle pratik biçimde kullanılabilen prestijli bir eğitim ortamı sunar. Classest, öğrencilerinin akademik başarılarını artırmalarına ve gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmalarına özel derslerinin yanında koçluk destekleriyle de yardımcı olur. Uzman eğitimci kadrosu, nitelikli eğitim koçları ve kişiye özel eğitim programları ile Classest, öğrencilerin en iyi eğitimi almalarına olanak sunar.


Özetle, coğrafya dersi için Classest'tan özel dersleri ile nitelikli bir eğitim hizmeti alırsınız. Türkiye'nin en seçkin eğitimci topluluğuyla ve sayısız öğrencimizle yazdığımız huzur ve başarı dolu hikayelerimizde size de yer vermek için hazırız.

Okumaya Devam Et
SIKÇA SORULAN SORULAR Bir sorunuz var mı? Genel olarak aldığımız sorulara göz atın.
 • Coğrafya Özel Dersi Almalı Mıyım?

  Okul derslerine takviye eğitimler almanın yanında özellikle LGS ve YKS gibi uzun soluklu bir hazırlık programıyla hedeflediğiniz başarıyı elde etmek için coğrafya özel dersleri oldukça faydalıdır. Şimdi Classest'tan coğrafya özel dersi için başvuru yapabilirsiniz.

 • Kimlere Coğrafya Özel Dersi Verilir?

  Coğrafya dersinde eksik konuları kapatarak okul derslerine takviye almak isteyenler için özel dersler oldukça faydalıdır. Özellikle LGS ve YKS'de önemli bir puan derecesine sahip olan coğrafya dersinde hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için Classest'tan özel ders almanızı tavsiye ediyoruz. 

 • Coğrafya Dersini Anlamak için Kaç Saat Özel Ders Almalıyım?

  Okul derslerine takviye çalışmaları için haftada 1 seans ayda 4 seans alınmasını tavsiye ediyoruz. Bursluluk sınavlarına hazırlanırken veya LGS ve YKS hazırlık programları için haftada 2 seans ayda 8 seans alınmasını tavsiye ederiz.

 • Coğrafya Özel Ders Fiyatı Ne Kadar?

  Coğrafya özel ders fiyatları, eşleştirilen öğretmene, alınacak ders seviyesine ve ihtiyaca göre değişkenlik göstermektedir. Classest Türkiye'nin en değerli birçok kuruluşuyla iş birliği yapmaktadır. Bu kuruluşlardan birisinde çalışıyorsanız bağlı olduğunuz çalışan sadakat programlarından indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu kuruluşları "İş ortaklarımız ve referanslarımız" bölümünden inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için Classest müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

 • Coğrafya Özel Dersi Vermek İstiyorum, Nasıl Verebilirim?

  Bunun için sayfamızın alt bölümünde yer alan "Eğitmen Ol" başlıklı bağlantıyı tıklayarak eğitmen başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz Eğitim Koordinasyon Birimi'miz tarafından değerlendirilir ve süreç olumlu ilerlediği takdirde mülakat ve oryantasyon süreçleri ile devam edilmektedir.

Sorunuzun cevabını bulamadınız mı? Farklı sorularınız varsa lütfen Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.
BASINDA BİZ Ulusal ve uluslararası basına yansıyanlar.