Fizik Özel Dersi
İçin Buradasınız!

Seçkin fizik öğretmenleri arasından sizin için belirlenmiş en uygun öğretmenlerle ve çalışma modelleriyle hemen özel ders alın!
Classest - Bir Dersten Fazlası
 • 1.600+ Öğretmen
 • 1M+ Saat Ders
 • 10b+ Öğrenci
 • %98 Başarı
İŞ ORTAKLARIMIZ VE REFERANSLARIMIZ En değerli kuruluşlarla birlikte mutlu yarınlar için el ele veriyoruz.
 • Seçkin öğretmen topluluğu
 • Doğru öğretmenle eşleştirme
 • Kişisel eğitim modeli tasarımı
Seçkin fizik öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz.
SİZE ÖZEL DERSLER Seçkin fizik öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz. Burada Türkiye’nin en seçkin fizik öğretmenlerini bir arada bulabilirsiniz. Ve her branş için bu öğretmen topluluğundan akademik ve pedagojik yönden size en uygun öğretmenleri belirleyip yine size özel eğitim metodlarını uyguluyoruz.
SİZİ ARAYABİLİRİZ Numaranızı bırakabilirsiniz.
Size aşağıdaki kurumsal iletişim hattımızdan ulaşacağız:
+90 (850) 255 20 80
KONUMUZ

Fizik Özel Ders

Fizik, doğayı anlama, doğadaki olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir. Diğer bir deyişle fizik, maddenin ve enerjinin davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Bir ders olarak ele aldığımızda ise Fizik; İçinde matematik ve geometriyi bilimlerini de barındırdığı için birbirine bağlı konuların olduğu bir derstir. Kompleks yapısı itibariyle derin analiz ve sentez becerisi gerektiren bir derstir. Lisede fizik dersleriyle öğrencilerin fizik biliminin temel kavramlarını ve yasalarını öğrenmeleri amaçlanır. Derslerde ve sorularda sık sık kullanmamız gereken formüller vardır. Bu formüllerin ne anlama geldiğini, nerede ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için fizik dersine iyi çalışmak gerekiyor.

Lise fizik derslerinde öğretilen temel konular şunlardır:

 • Mekanik: Maddelerin hareketi ve dengesi incelenir.
 • Termodinamik: Enerjinin dönüşümü incelenir.
 • Elektrik ve Manyetizma: Elektrik ve manyetik alanları incelenir.
 • Optik: Işığı inceler.
 • Atom ve Kuantum Fiziği: Atomların ve atom altı parçacıkların davranışı inceler.

Bir üniversiteye yerleşmek için yeterli puanın alınması beklendiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)'de TYT (Temel Yeterlilik Testi) Fizik konularından 7, AYT (Alan Yeterlilik Testi) Fizik konularından 14 olmak üzere toplam 21 fizik sorusu vardır. TYT fiziğinin kapsamı 9 ve 10. sınıf fizik konularından oluşurken AYT fiziğinin kapsamı 11 ve 12. sınıf fizik konularından oluşmaktadır. TYT ve AYT müfredatına göre planlı ve disiplinli şekilde çalışarak ilerleyebilmek ve eksik konuları hızlıca kapatabilmek için fizik özel dersleri almanızı tavsiye ediyoruz. Özel derslerle okul derslerine takviyelerle hem okul notlarına hem de YKS çalışmalarını birlikte yürütebilirsiniz.


Fizik Dersi İçin Özel Ders Almanın Faydaları

Fizik dersi kavramsal bilgilere, formüllere, olayların yorumlanması konularında yetkin beceriler geliştirir. Bu beceriler, uluslararası platformlarda ülkeler bazında performans karşılaştırılmasında ölçülür. Bunlara örnek olarak PISA ve TIMMS programları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

PISA: Program for International Student Assessment | Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı. OECD ülkelerindeki 15 yaş grubu öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar karşısında ne ölçüde yetiştirildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

TIMMS: Trends in International Mathematics and Science Study | Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışma Trendleri. Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. 

Türkiye’nin yıllardan beri her iki sınavdan da elde ettiği puanlara bakıldığı zaman performansları ölçülen OECD ülkelerinin ortalama puanlarının oldukça altındadır. Bu yüzden günümüzde çağın ihtiyaçları doğrultusunda ve gelişen teknolojinin de katkısıyla kişisel eğitimler oldukça önem kazanmıştır.

Nitelikli ve zengin formlarda verilen fizik özel dersleri, sınıf ortamındaki derslere göre daha verimlidir. Çünkü öğrencinin durumuna ve katılımına göre esnek biçimde ilerler. 

Fizik özel derslerinin faydalarını genel başlıklarda inceleyelim:

1) Öğrencinin Fizik Dersindeki Eksiklerini Daha Hızlı Giderir

Okullarda verilen eğitimlerde kitlesel modelde ders anlatılır. Bu yüzden öğretmenler genel kitleye göre ders anlatmak durumundadır. Ancak biliyoruz ki her çocuğun öğrenme şekli, kavrama hızı ve ilgi alanları farklı farklıdır. Bu yüzden de kişiye özel verilen eğitim verilen eğitimler, günümüzde çağın öncelikli ihtiyaçları arasındadır. Classest'ta fizik özel dersi almak isteyen bir öğrenci, ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve genel hazırbulunuşluk durumuna göre en doğru öğretmenlerle eşleştirilir. Öğretmen öğrencinin eksiklerini ve durumunu analiz ederek eksiklerini gidermesini destekler. Fizik dersi için temel çalışma ve öğrenme deneyimi kazanan öğrenci hem okul dersleri için hem de YKS gibi uzun soluklu çalışmalarda hız kazanır.

2) Öğrencinin Soru Çözme Becerilerini Geliştirir

Classest'ta öğrenciler öncelikle kendi hızlarında eğitim almaya başlarlar. Konular kavrandıkça ve bol soru çözüm çalışmaları yapıldıkça öğrencinin soru çözüm becerilerinde geliştiği gözlemlenecektir. Fizik dersinde soru türleri ve çözüm metotları noktasında öğrencilere özel soru çözüm teknikleri kavratılır. Bir antrenman havasında öğrenci fizik dersi için iyi bir kondisyon kazanmış olur.

3) Öğrencinin Fizik Dersi İçin Özgüveni Geliştirir

Zor ders yoktur ama kolay da yoktur. Zoru kolay kolayı zor gösteren tamamen öğrencinin çalışma düzeni, psikolojik durumu, ilgi alanı ve öz farkındalıklarıdır. Öğrencinin fizik dersindeki motivasyonunu oluşturmak ve sıkmayan bir disiplinle düzen inşa etmek uzman eğitimcilerin görevleri arasındadır. Classest'ta ilk dersten itibaren öğrencilerin özgüvenli şekilde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için başarı alışkanlığı yakalamaları sağlanır ve koçluk hizmetleriyle desteklenir.


Fizik Özel Dersi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özel ders veren fizik öğretmenlerinin akademik geçmişleri ve mevcut profesyonel deneyimleri oldukça önemlidir. Öğrenci için dersi sevdiren unsurlardan birisi de öğretmenin kendisidir. Bunu dikkate alarak öğrencinin dilinden iyi anlayıp ihtiyaçlarını doğru analiz eden bir öğretmenle düzenli bir program dahilinde doğru adımlar atıldığında başarı kaçınılmaz olacaktır.

1) Öğrenciye Uygun Fizik Öğretmeni Belirleme

Fizik özel dersi alırken öğrencinin kendisini rahat hissedileceği ve ilgi alanındaki konularda da bilgi sahibi olan öğretmenlerden destek alması çok önemlidir. Öğrencinin verimli öğrenme modellerini, hazırbulunuşluk ve ön bilgi düzeyine göre doğru bir fizik öğretmeni belirlenmelidir. Buradaki kritik konu: Bu öğretmenin mutlaka bir fizik öğretmeni olması, formasyona sahip olması, profesyonel tecrübesinin ve geçmiş özel ders deneyimleri yönünden kurumlarca onaylanmış olmalıdır. Fizik öğretmenin alanındaki akademik deneyimleri, iş ahlakı, yeni öğretim metotlarına hakimiyeti, anlatım biçiminin öğrenciye uyum sağlaması çok önemlidir. Bu yüzden öğretmen seçerken sadece öğrenci ve sizin istekleriniz dışında mutlaka objektif kararlar alınmalıdır. Sözü gelmişken Classest'ta her öğrenci için akademik ve pedagojik yönden en doğru öğretmenlerle eşleştirme yapıldığını söyleyelim.

2) Her Öğrencide Kişiye Özel Ders Çalışma Planı

Öğrencilerin Fizik dersine olan ilgisini çekebilmek ve onların dikkatlerini ve odaklarını fizik dersine çekebilmek bazı dönemlerde zordur. Bu zorluğu atlattıktan sonra fizik dersini konu konu kavratabilmek için öğrenciye göre değişkenlik gösteren bir çalışma akışı kurulmalıdır. İyi bir çalışma planı, öğrencinin fizik notları ve YKS puanı için elini kuvvetlendirecektir. Öğrencinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını, çalışmak için müsait olduğu zamanlarını doğru planlarla belirlenmek gereklidir. Bu planı oluştururken bir uzman desteği almak hem ebeveynlerin hem de öğrencinin işlerini kolaylaştıracaktır. Uzman desteği sadece plan oluşturmakla sınırlı olmamalıdır. Classest öğretmenleri, eğitim koçluğu alanında yeterlilikleri akredite edilmiş uzmanlardır, her öğrenciye özel bir plan hazırlar ve düzenli ilerleme takibi yaparlar. 

3) Öğrenciye Özel Sınava Hazırlık Stratejisi

Fizik özel ders hizmetinin kapsamının belirlenmesi gereklidir. Bu özel derslerin alımıyla öğrenci neleri hedeflemekte ve ne durumdadır? Ayrıca hedefin gerçekliği ve uygunluğu da araştırılmalıdır. Her ders ve her konu için geçmiş yıllardaki sınav deneyimlerinden faydalanarak hangi konulara, hangi soru türlerine ne kadar ve nasıl ağırlık verileceği öğrenilmelidir. Özellikle YKS müfredatında yer alan yeni nesil sorular için buna çok fazla ihtiyaç vardır. Bunların yanında hangi kaynakların öğrencinin başarıya ulaşması için uygun olacağı hangilerinin uygun olmayacağı belirlenmelidir. Bu hassas stratejilerin belirlenmesinde Classest'ın alanlarında deneyimli ve binlerce Classest öğrencisinin başarısında katkısı olan öğretmenlerinden destek almanızı tavsiye ediyoruz.


Classest'tan Fizik Özel Dersi Almanın Avantajları

Classest olarak fizik özel dersi için öğrencilerimize nitelikli bir eğitim programı hazırlıyoruz. Bu kapsamda her öğrencimiz için şu faydaları sağlıyoruz:

Uzman ve Deneyimli Öğretmenler: Classest, alanında uzman ve deneyimli fizik öğretmenlerine sahiptir. Bu sayede, öğrenciler kendi ev ortamında nitelikli eğitimlerden en iyi şekilde yararlanabilirler. Classest, her öğrencisi için yapay zekadan faydalanarak en doğru öğretmenlerle eşleştirir.

Kişiye Özel Ders Planı: Classest, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiye özel ders planları hazırlar. Bu sayede, ders saatleri verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılır.


Özetle, fizik dersi için Classest'tan özel dersleri ile nitelikli bir eğitim hizmeti alırsınız. Türkiye'nin en seçkin eğitimci topluluğuyla ve sayısız öğrencimizle yazdığımız huzur ve başarı dolu hikayelerimizde size de yer vermek için hazırız.

Okumaya Devam Et
SIKÇA SORULAN SORULAR Bir sorunuz var mı? Genel olarak aldığımız sorulara göz atın.
 • Fizik Özel Dersi Almalı Mıyım?

  Okul derslerine takviye eğitimler almanın yanında özellikle YKS gibi uzun soluklu bir hazırlık programıyla hedeflediğiniz başarıyı elde etmek için fizik özel dersleri oldukça faydalıdır. Şimdi Classest'tan fizik özel dersi için başvuru yapabilirsiniz.

 • Kimlere Fizik Özel Dersi Verilir?

  Fizik dersinde eksik konuları kapatarak okul derslerine takviye almak isteyenler için özel dersler oldukça faydalıdır. Özellikle YKS'de önemli bir puan derecesine sahip olan fizik dersinde hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için Classest'tan özel ders almanızı tavsiye ediyoruz. 

 • Fizik Özel Ders Fiyatı Ne Kadar?

  Fizik özel ders fiyatları, eşleştirilen öğretmene, alınacak ders seviyesine ve ihtiyaca göre değişkenlik göstermektedir. Classest Türkiye'nin en değerli birçok kuruluşuyla iş birliği yapmaktadır. Bu kuruluşlardan birisinde çalışıyorsanız bağlı olduğunuz çalışan sadakat programlarından indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu kuruluşları "İş ortaklarımız ve referanslarımız" bölümünden inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için Classest müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

 • Fizik Özel Ders Vermek İstiyorum, Nasıl Verebilirim?

  Bunun için sayfamızın alt bölümünde yer alan "Eğitmen Ol" başlıklı bağlantıyı tıklayarak eğitmen başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz Eğitim Koordinasyon Birimi'miz tarafından değerlendirilir ve süreç olumlu ilerlediği takdirde mülakat ve oryantasyon süreçleri ile devam edilmektedir.

Sorunuzun cevabını bulamadınız mı? Farklı sorularınız varsa lütfen Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.
BASINDA BİZ Ulusal ve uluslararası basına yansıyanlar.