Tarih Özel Ders
İçin Buradasınız!

Seçkin tarih öğretmenleri arasından sizin için belirlenmiş en uygun öğretmenlerle ve çalışma modelleriyle hemen özel ders alın!
Classest - Bir Dersten Fazlası
 • 1.600+ Öğretmen
 • 1M+ Saat Ders
 • 10b+ Öğrenci
 • %98 Başarı
İŞ ORTAKLARIMIZ VE REFERANSLARIMIZ En değerli kuruluşlarla birlikte mutlu yarınlar için el ele veriyoruz.
 • Seçkin öğretmen topluluğu
 • Doğru öğretmenle eşleştirme
 • Kişisel eğitim modeli tasarımı
Seçkin tarih öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz.
SİZE ÖZEL DERSLER Seçkin tarih öğretmenleri arasından size en uygun öğretmenleri belirliyoruz. Burada Türkiye’nin en seçkin tarih öğretmenlerini bir arada bulabilirsiniz. Ve her branş için bu öğretmen topluluğundan akademik ve pedagojik yönden size en uygun öğretmenleri belirleyip yine size özel eğitim metodlarını uyguluyoruz.
SİZİ ARAYABİLİRİZ Numaranızı bırakabilirsiniz.
Size aşağıdaki kurumsal iletişim hattımızdan ulaşacağız:
+90 (850) 255 20 80
KONUMUZ

Tarih Özel Ders

Tarih, insanlık tarihini, medeniyetlerin gelişimini ve kültürel mirasları inceleyen bir bilim dalıdır. Tarih dersi, geçmişteki olayları, bu olayların sebeplerini, sonuçlarını ve bu süreçte rol oynayan kişileri, toplumları ve kurumları analiz eder. 


Tarih Dersi Hakkında

Tarih dersleri, kronolojik olayların bir dizisi olarak sunulmasının yanında aynı zamanda bu olayların insanlık üzerindeki etkilerini ve günümüz dünyası ile bağlantılarını anlamak için kritik öneme sahiptir.


Öğrencilere Neden Tarih Dersi Verilir?

Tarih dersi, öğrencilerin geçmiş hakkında bilgi edinmelerini ve bu bilgiler ışığında özellikle yetişkin oldukları dönemlerde geleceği şekillendirmelerini sağlamak amacıyla verilir. Tarihi öğrenmek, insanların kendi kültürlerini ve diğer kültürleri anlamalarını, toplumsal ve politik olayları daha iyi yorumlamalarını sağlar. Ayrıca tarih, bireylerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve onları daha bilinçli insanlar yapar. Tarih eğitimi, öğrencilerin millî bilinç kazanmalarına, farklı kültürlere saygı göstermelerine ve küresel olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine yardımcı olur.


Okullarda Verilen Tarih Konuları

İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde tarih dersinde işlenen konular, öğrencilerin yaşlarına ve eğitim seviyelerine göre çeşitlilik gösterir.


İlkokul: İlkokul seviyesinde tarih eğitimi, genellikle öğrencilerin çevrelerini tanımalarına ve temel tarih bilgilerini edinmelerine odaklanır. Öğrencilere tarihsel olaylar ve kişiler hakkında genel bilgiler verilir. Örneğin, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in ilanı, Atatürk’ün hayatı ve inkılapları gibi konular işlenir.


Ortaokul: Ortaokul seviyesinde tarih dersleri daha detaylı ve kronolojik bir yaklaşımla işlenir. Öğrencilere Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, yükselişi ve çöküşü, İslam tarihi, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçleri, Selçuklu ve Beylikler dönemi gibi konular öğretilir. Ayrıca dünya tarihi kapsamında, Avrupa’nın Orta Çağ’dan Rönesans’a geçişi, coğrafi keşifler ve Sanayi Devrimi gibi konular da işlenir.


Lise: Lise düzeyinde tarih dersleri ortaokul seviyesine göre daha analitik ve kapsamlıdır. Öğrencilere, Osmanlı İmparatorluğu’nun detaylı bir tarihi, modern Türkiye’nin kuruluş süreci, dünya savaşları, soğuk savaş dönemi ve günümüz dünya tarihi hakkında detaylı bilgiler verilir. Ayrıca öğrenciler, tarihsel olayların neden-sonuç ilişkilerini ve bu olayların günümüz dünyasına etkilerini analiz etmeyi öğrenirler.


Tarih Dersi İçin Özel Ders Almanın Faydaları

Tarihe merakı olanların yanında öğrencilerin arasında bu derste sıkıldığını ifade eden ve geçmiş konuları aklında tutamayarak toparlamakta zorlandığını ifade eden öğrenciler vardır. Tarih dersi için özel ders almak özellikle sınavlara hazırlık aşamasında önemli bir avantaj sağlamaktadır. 


1) Öğrencinin Tarih Dersindeki Eksiklerini Giderir

Özel ders, öğrencinin sınıf ortamında anlamadığı veya eksik kaldığı konuları tekrar gözden geçirme fırsatı sunar. Tarih öğretmeni, öğrencisine özel bir yaklaşım sergileyerek, onun ihtiyaçlarına uygun ders planları hazırlar. Özel ders tarih için alındığında, öğrencilerin eksiklerini gidermesine ve birbirine bağlı olan tarihsel konuları pekiştirmesine yardımcı olur. Bu sayede öğrenci, anlamadığı konuları daha iyi kavrar ve tarih dersindeki başarıları artar.


2) Öğrencinin Tarih Dersi İçin Mantık ve Yorumlama Kabiliyetini Geliştirir

Tarih dersleri, olayların sadece tarihsel sırasını değil, aynı zamanda bu olayların arka planındaki sebepleri ve sonuçları da anlamayı gerektirir. Tarih özel dersleri, öğrencinin analitik düşünme ve yorum yapma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenci, olayların arasındaki bağlantıları kurarak konular hakkında daha derinlemesine anlayış kazanır ve eleştirel düşünme becerilerini pratik biçimde geliştirir.


3) Öğrencinin Yeni Konularla Karşılaştığında Öğrenme Hızını Artırır

Tarih özel dersleri, öğrenciye yeni konuları daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrenme fırsatı sunar. Tarih öğretmeni, öğrenciye uygun hızda ve seviyede ders anlatarak, onun öğrenme sürecini optimize eder. Bu, öğrencinin yeni tarih konularıyla karşılaştığında daha hızlı adaptasyon sağlamasına ve tarih dersindeki başarısının artmasına yardımcı olur.


Tarih Özel Dersi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birçok derste olduğu gibi tarih için de özel derslerin güncel müfredat kapsamında ve öğrenciye uygun biçimde eğitim desteği verecek uzman eğitimlerden alınması önemlidir.


1) Öğrenci İçin Doğru Tarih Öğretmeni Belirleme

Öğrenci için doğru ve gerçekten akredite olmuş bir tarih öğretmenini seçmek, özel dersin verimliliği açısından çok önemlidir. İyi bir tarih öğretmeni, öğrencinin ihtiyaçlarına ve öğrenme stiline uygun öğretim yöntemleri kullanarak, onun başarılarını artırabilir. Öğretmenin deneyimi, uzmanlık alanı ve referansları göz önünde bulundurulmalıdır. 


Öğretmenin, uzman olduğu alandaki akademik deneyimleri, iş ahlakı, yeni öğretim metotlarına hakimiyeti, anlatım biçiminin öğrenciye uyum sağlaması çok önemlidir. Bu yüzden öğretmen seçerken sadece öğrenci ve sizin istekleriniz dışında mutlaka objektif kararlar alınmalıdır. Sözü gelmişken Classest'ta her öğrenci için akademik ve pedagojik yönden en doğru öğretmenlerle eşleştirme yapıldığını söyleyelim.


2) Öğrenciye Özel Sınava Hazırlık Stratejisi

Tarih özel dersleri, öğrencinin sınavlara daha etkili bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olabilir. Özel ders veren tarih öğretmeni, öğrenciye özel bir sınav hazırlık stratejisi geliştirerek, onun eksik olduğu konulara odaklanmasını ve sınav stresini azaltmasını sağlar. Bu strateji, doğal olarak öğrencinin sınav performansını artırır ve özgüvenini geliştirir.


Özellikle LGS ve YKS müfredatında yer alan yeni nesil sorular için buna çok fazla ihtiyaç vardır. Bunların yanında hangi kaynakların öğrencinin başarıya ulaşması için uygun olacağı hangilerinin uygun olmayacağı belirlenmelidir. Bu hassas stratejide Classest'ın alanlarında deneyimli ve binlerce Classest öğrencisinin başarısında katkısı olan öğretmenlerinden destek almanızı tavsiye ediyoruz.


3) Her Öğrencide Kişiye Özel Ders Çalışma Planı

Tarih için alınan özel dersler, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun ders çalışma planları hazırlama imkanı sunmalıdır. Öğrenci, tarih öğretmeni ile birlikte kendisine en uygun çalışma programını belirleyebilir. Bu plan, öğrencinin öğrenme hızına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve onun derslerde daha başarılı olmasını sağlar. Uzman desteği sadece plan oluşturmakla sınırlı olmamalıdır. Classest öğretmenleri, eğitim koçluğu alanında yeterlilikleri akredite edilmiş uzmanlardır, her öğrenciye özel bir plan hazırlar ve düzenli ilerleme takibi yaparlar. 


Classest'tan Tarih Özel Dersi Almanın Avantajları

Classest olarak tarih özel dersi için öğrencilerimize nitelikli bir eğitim programı hazırlıyoruz. Bu kapsamda her öğrencimiz için şu faydaları sağlıyoruz:


1) Uzman ve Deneyimli Öğretmen Topluluğu

Classest, uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu ile öğrencilere yüksek kaliteli eğitim hizmeti sunar. Öğretmenler, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun ders planları hazırlayarak, onların başarılarını artırır.


2) Kişiye Özel Ders Planı

Classest, her öğrencisine özel ders planları hazırlayarak, onların bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Bu sayede öğrenciler, kendi hızlarına ve öğrenme stillerine uygun bir eğitim alırlar.


3) Güvenilir Bir Platform

Classest, Türkiye'nin öncü kuruluşları ve halka malolmuş duayen eğitim uzmanları tarafından onaylanmış bir özel ders platformudur. Özel ders veren öğretmenlerinin deneyimi ve uzmanlığı, öğrencilerin başarılı olmalarına yardımcı olur. Ayrıca, Classest, öğrenci ve velilere sunduğu şeffaf ve güvenilir hizmetlerle eğitimde güvenilir bir platform olarak öne çıkar.


4) Prestijli Eğitim Ortamı

Classest, seçici kabul sürecinden geçen deneyimli ve alanlarında uzman eğitimcilerle ve modern teknolojilerle pratik biçimde kullanılabilen prestijli bir eğitim ortamı sunar. Classest, öğrencilerinin akademik başarılarını artırmalarına ve gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmalarına özel derslerinin yanında koçluk destekleriyle de yardımcı olur. Uzman eğitimci kadrosu, nitelikli eğitim koçları ve kişiye özel eğitim programları ile Classest, öğrencilerin en iyi eğitimi almalarına olanak sunar.


Özetle, tarih dersi için Classest'tan özel dersleri ile nitelikli bir eğitim hizmeti alırsınız. Türkiye'nin en seçkin eğitimci topluluğuyla ve sayısız öğrencimizle yazdığımız huzur ve başarı dolu hikayelerimizde size de yer vermek için hazırız.

Okumaya Devam Et
SIKÇA SORULAN SORULAR Bir sorunuz var mı? Genel olarak aldığımız sorulara göz atın.
 • Tarih Özel Dersi Almalı Mıyım?

  Okul derslerine takviye eğitimler almanın yanında özellikle LGS ve YKS gibi uzun soluklu bir hazırlık programıyla hedeflediğiniz başarıyı elde etmek için tarih özel dersleri oldukça faydalıdır. Şimdi Classest'tan tarih özel dersi için başvuru yapabilirsiniz.

 • Kimlere Tarih Özel Dersi Verilir?

  Tarih dersinde eksik konuları kapatarak okul derslerine takviye almak isteyenler için özel dersler oldukça faydalıdır. Özellikle LGS ve YKS'de önemli bir puan derecesine sahip olan tarih dersinde hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için Classest'tan özel ders almanızı tavsiye ediyoruz. 

 • Tarih Dersini Anlamak için Kaç Saat Özel Ders Almalıyım?

  Okul derslerine takviye çalışmaları için haftada 1 seans ayda 4 seans alınmasını tavsiye ediyoruz. Bursluluk sınavlarına hazırlanırken veya LGS ve YKS hazırlık programları için haftada 2 seans ayda 8 seans alınmasını tavsiye ederiz.

 • Tarih Özel Ders Fiyatı Ne Kadar?

  Tarih özel ders fiyatları, eşleştirilen öğretmene, alınacak ders seviyesine ve ihtiyaca göre değişkenlik göstermektedir. Classest Türkiye'nin en değerli birçok kuruluşuyla iş birliği yapmaktadır. Bu kuruluşlardan birisinde çalışıyorsanız bağlı olduğunuz çalışan sadakat programlarından indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu kuruluşları "İş ortaklarımız ve referanslarımız" bölümünden inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için Classest müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

 • Tarih Özel Dersi Vermek İstiyorum, Nasıl Verebilirim?

  Bunun için sayfamızın alt bölümünde yer alan "Eğitmen Ol" başlıklı bağlantıyı tıklayarak eğitmen başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz Eğitim Koordinasyon Birimi'miz tarafından değerlendirilir ve süreç olumlu ilerlediği takdirde mülakat ve oryantasyon süreçleri ile devam edilmektedir.

Sorunuzun cevabını bulamadınız mı? Farklı sorularınız varsa lütfen Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.
BASINDA BİZ Ulusal ve uluslararası basına yansıyanlar.